Tìm kiếm
Close this search box.
MỤC LỤC
  Add a header to begin generating the table of contents

  Home » Cơ cấu tổ chức của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và HCM

  Cơ cấu tổ chức của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và HCM

  MỤC LỤC
   Add a header to begin generating the table of contents

   BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ?

   • Điều kiện niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch
   • Quy chế giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
   • Quy chế giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)

   Muốn mua – bán cổ phiếu, bạn cần nắm rõ các quy định như thời gian giao dịch, biên độ giao dịch, nguyên tắc khớp lệnh, các lệnh giao dịch được phép thực hiện…

   Những quy định này được Ủy ban chứng khoán nhà nước ban hành, mỗi Sở giao dịch chứng khoán sẽ có những quy định giống và khác nhau.

   Việc hiểu rõ các quy chế về giao dịch sẽ giúp bạn thực hiện các giao dịch một cách dễ dàng, tránh sai sót không đáng có.

   SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN LÀ GÌ?

   Sở giao dịch chứng khoán là nơi tổ chức địa điểm giao dịch tập trung các giao dịch chứng khoán (gọi là Sàn giao dịch) hoặc thông qua hệ thống máy tính do các thành viên của sở giao dịch thực hiện.

   Các chứng khoán được niêm yết trên sàn thông thường là chứng khoán của các công ty lớn, có danh tiếng, và đáp ứng được các tiêu chuẩn niêm yết.

   ĐIỀU KIỆN NIÊM YẾT TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE

   điều kiện niêm yết

   SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)

   HNX được thành lập theo Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ dựa trên việc chuyển đổi, tổ chức lại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.

   Ngày 24/06/2009, HNX chính thức ra mắt, hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước (đại diện là Bộ Tài chính) làm chủ sở hữu.

   HNX tổ chức giao dịch đối với các loại chứng khoán niêm yết sau: cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF, trái phiếu doanh nghiệp, các loại chứng khoán khác (có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước).

   Quy chế giao dịch của HNX

   Thời gian giao dịch:

   Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định)

   Simplize - Phần mềm phân tích và định giá cổ phiếu chỉ trong 3 phút

   Simplize sử dụng công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI) để cung cấp cho người dùng các công cụ và thông tin cần thiết để định giá và phân tích chứng khoán một cách nhanh chóng và hiệu quả. Là một AI là một hệ thống thông minh có khả năng học hỏi và phân tích dữ liệu từ hàng trăm nguồn thông tin khác nhau, từ tin tức tài chính đến chỉ số thị trường, giúp bạn loại bỏ cảm xúc giao dịch và dự báo cổ phiếu tiềm năng.

   Truy cập website: www.simplize.vn
   Phiên Phương thức giao dịch Giờ giao dịch
   Sáng Khớp lệnh liên tục và thỏa thuận 9h00’ đến 11h30’
   Nghỉ trưa 11h30’ đến 13h00’
   Chiều Khớp lệnh liên tục và thỏa thuận 13h00’ đến 14h30’
   Khớp lệnh định kỳ đóng cửa và thỏa thuận 14h30’ đến 14h45’
   Khớp lệnh thỏa thuận và khớp lệnh sau giờ 14h45’ đến 15h00’

   Giá tham chiếu cổ phiếu:

   Giá tham chiếu được xác định bằng giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó (trừ các trường hợp đặc biệt).

   Biên độ dao động giá cổ phiếu:

   • Đối với Cổ phiếu: ± 10% so với Giá tham chiếu.
   • Đối với Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF giao dịch ngày đầu tiên, hoặc ngày đầu tiên giao dịch trở lại (sau khi bị tạm ngưng giao dịch > 25 ngày): ± 30% so với Giá tham chiếu.

   Phương thức khớp lệnh:

   • Phương thức khớp lệnh định kỳ: là phương thức giao dịch được hệ thống giao dịch thực hiện trên cơ sở so khớp lệnh mua và lệnh bán chứng khoán tại 1 thời điểm xác định (được sử dụng để xác định Giá đóng cửa (ATC)).
   • Phương thức khớp lệnh liên tục: là phương thức giao dịch được hệ thống giao dịch thực hiện trên cơ sở so khớp lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập lên hệ thống giao dịch.
   • Phương thức khớp lệnh thỏa thuận: là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận của 2 bên về các điều kiện giao dịch và xác nhận thông qua hệ thống giao dịch.

   Nguyên tắc khớp lệnh:

   a/ Ưu tiên về giá:

   • Lệnh mua có mức giá cao hơn được thực hiện trước.
   • Lệnh bán có mức giá thấp hơn được thực hiện trước.

   b/ Ưu tiên về thời gian:

   Nếu lệnh mua hoặc lệnh bán có cùng mức giá, thì lệnh mua hoặc lệnh bán được nhập vào hệ thống giao dịch trước sẽ được thực hiện trước.

   Lệnh giao dịch:

   • Lệnh giới hạn (LO): Lệnh mua/bán chứng khoán tại mức giá xác định hoặc tốt hơn. Lệnh có hiệu lực từ lúc lệnh được nhập vào hệ thống đến hết ngày giao dịch hoặc lệnh bị hủy.

   Mức giá tốt hơn là mức giá cao hơn mức giá xác định đối với lệnh bán và mức giá thấp hơn mức giá xác định đối với lệnh mua.

   • Lệnh thì trường (MAK, MOK, MTL): Lệnh mua/bán chứng khoán tại mức giá mua cao nhất/giá bán thấp nhất hiện có trên thị trường. Lệnh MP có hiệu lực trong phiên khớp lệnh liên tục.
    • MOK (Match or Kill): lệnh được nhập vào nếu không khớp hết sẽ hủy toàn bộ lệnh
    • MAK (Match and Kill): lệnh được nhập vào nếu không khớp hết sẽ hỷ phần còn lại của lệnh
    • MTL (Market to limit): lệnh được nhập vào nếu không được khớp hết sẽ chuyển phần còn lại thành lệnh giới hạn. Giá của lệnh giới hạn được xác định bằng cách +/-1 đơn vị yết giá vào giá khớp lệnh cuối cùng tùy thuộc lệnh mua/bán.
   • Lệnh xác định giá đóng cửa (ATC): là lệnh đặt trong thời gian khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (lưu ý: HNX không có lệnh xác định xác định giá mở cửa ATO mà chỉ có lệnh ATC )
   • Lệnh khớp lệnh sau giờ (PLO): là lệnh mua/bán tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa. Lệnh PLO không được phép hủy/sửa.

   Đơn vị giao dịch:

   • Đơn vị giao dịch lô chẵn đối với giao dịch khớp lệnh là 100 cổ phiếu / chứng chỉ quỹ ETF.
   • Giao dịch thỏa thuận: khối lượng giao dịch tối thiểu từ 5.000 cổ phiếu / chứng chỉ quỹ ETF.
   • Đối với lô lẻ: có khối lượng từ 01 – 99 cổ phiếu / chứng chỉ quỹ ETF được thực hiện theo cả 2 phương thức là khớp lệnh liên tục và khớp lệnh thỏa thuận.
   • Trái phiếu: 01

   Đơn vị yết giá:

   • Đơn vị yết giá quy định đối với giao dịch khớp lệnh Cổ phiếu: 100 đồng
   • Đơn vị yết giá quy định đối với giao dịch thỏa thuận Cổ phiếu: Không quy định đơn vị yết giá
   • Đơn vị yết giá quy định đối với giao dịch Chứng chỉ ETF: 01 đồng
   • Trái phiếu: 01 đồng

   Sửa/Hủy lệnh:

   • Việc sửa/hủy lệnh giao dịch khớp lệnh chỉ có hiệu lực với lệnh chưa được hiện hoặc phần còn lại của lệnh chưa được thực hiện.
   • Phiên khớp lệnh liên tục: Lệnh giới hạn được phép sửa giá, sửa khối lượng và hủy lệnh trong thời gian giao dịch:
    • Trường hợp sửa tăng khối lượng và/hoặc sửa giá: Thứ tự ưu tiên của lệnh được tính kể từ khi lệnh sửa được nhập vào hệ thống giao dịch.
    • Trường hợp sửa giảm khối lượng: Thứ tự ưu tiên của lệnh không thay đổi.
   • Không cho phép nhà đầu tư sửa, hủy lệnh đã đặt tại phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (ATC) (kể cả lệnh đã được đặt từ phiên khớp lệnh liên tục trước đó).

   Hình thức thanh toán:

   Hiện nay, thời gian thanh toán đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF được quy định là T+1.5 (tức là sau 1.5 ngày làm việc, cổ phiếu / chứng chỉ quỹ ETF sẽ về tài khoản nhà đầu tư); đối với trái phiếu doanh nghiệp là T+1.

    SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH (HOSE)

   HOSE được thành lập theo Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 11/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ dựa trên việc chuyển đổi, tổ chức lại Trung tâm giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

   HOSE hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước (đại diện là Bộ Tài chính) làm chủ sở hữu;

   Sở tổ chức giao dịch đối với các loại chứng khoán niêm yết sau: cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, trái phiếu và các loại chứng khoán khác (có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước).

   Quy chế giao dịch của HOSE

   Thời gian giao dịch:

   Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định)

   Phiên Phương thức giao dịch Giờ giao dịch
   Sáng Khớp lệnh định kỳ mở cửa và thỏa thuận 9h00’ đến 9h15’
   Khớp lệnh liên tục và thỏa thuận 9h15’ đến 11h30’
   Nghỉ trưa 11h30’ đến 13h00’
   Chiều Khớp lệnh liên tục và thỏa thuận 13h00’ đến 14h30’
   Khớp lệnh định kỳ đóng cửa và thỏa thuận 14h30’ đến 14h45’
   Khớp lệnh thỏa thuận 14h45’ đến 15h00’

   Giá tham chiếu cổ phiếu:

   Giá tham chiếu được xác định bằng giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó (trừ các trường hợp đặc biệt).

   Biên độ dao động giá cổ phiếu:

   • Đối với Cổ phiếu, chứng chỉ quĩ, chứng quyền: ± 7% so với Giá tham chiếu.
   • Đối với Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF giao dịch ngày đầu tiên, hoặc ngày đầu tiên giao dịch trở lại (sau khi bị tạm ngưng giao dịch > 25 ngày): ± 20% so với Giá tham chiếu.
   • Đối với Trái phiếu: không có quy định.

   Phương thức khớp lệnh tương tự HNX

   • Phương thức khớp lệnh định kỳ
   • Phương thức khớp lệnh liên tục
   • Phương thức khớp lệnh thỏa thuận

   Nguyên tắc khớp lệnh tương tự HNX

   • Ưu tiên về giá
   • Ưu tiên về thời gian

   Lệnh giao dịch:

   • Lệnh xác định giá mở cửa (ATO): Lệnh mua/bán chứng khoán tại mức giá mở cửa. Lệnh ATO được ưu tiên thực hiện trước lệnh LO khi so khớp lệnh.

   Đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa: Nếu chỉ có lệnh ATO trên sổ lệnh thì sẽ không xác định được giá khớp lệnh; Nếu xác định được giá mở cửa, lệnh sẽ tự động hủy bỏ nếu lệnh không được thực hiện hoặc thực hiện không hết.

   • Lệnh giới hạn (LO): tương tự HNX
   • Lệnh thì trường (MP): tương tự lệnh MTL của sàn HNX
   • Lệnh xác định giá đóng cửa (ATC)

   Đơn vị giao dịch:

   • Đơn vị giao dịch lô chẵn đối với giao dịch khớp lệnh là 100 cổ phiếu / chứng chỉ quỹ đóng / chứng chỉ quỹ ETF/ chứng quyền. Khối lượng tối đa của 1 lệnh đặt là 500.000 cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đóng/ chứng chỉ ETF/ chứng quyền.
   • Giao dịch thỏa thuận: khối lượng giao dịch tối thiểu từ 20.000 cổ phiếu / chứng chỉ quỹ đóng / chứng chỉ quỹ ETF/ chứng quyền.
   • Đối với lô lẻ: có khối lượng từ 01 – 99 chứng khoán.

   Đơn vị yết giá:

   • Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng:
   Mức giá Đơn vị yết giá
   < 10.000 10 đồng
   10.000 – 49.950 50 đồng
   ≥ 50.000 100 đồng
   • Chứng chỉ ETF, chứng quyền: đơn vị yết giá là 10 đồng cho tất cả các mức giá.

   Sửa/Hủy lệnh:

   • Việc sửa/hủy lệnh giao dịch khớp lệnh chỉ có hiệu lực với lệnh chưa được hiện hoặc phần còn lại của lệnh chưa được thực hiện.
   • Phiên khớp lệnh liên tục: Lệnh giới hạn được phép sửa giá, sửa khối lượng và hủy lệnh trong thời gian giao dịch:
    • Trường hợp sửa tăng khối lượng và/hoặc sửa giá: Thứ tự ưu tiên của lệnh được tính kể từ khi lệnh sửa được nhập vào hệ thống giao dịch.
    • Trường hợp sửa giảm khối lượng: Thứ tự ưu tiên của lệnh không thay đổi.
   • Không cho phép nhà đầu tư sửa, hủy lệnh đã đặt tại phiên khớp lệnh định kỳ.

   Hình thức thanh toán:

   Hiện nay, thời gian thanh toán đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF được quy định là T+1.5 ; Đối với Trái phiếu là T+1.

   Làm thế nào để đầu tư chứng khoán thành công?

   Để có thể thành công khi đầu tư vào chứng khoán, bạn cần lựa chọn chiến lược đầu tư đúng đắn.

   Trong đầu tư chứng khoán, bạn có thể chọn 1 trong 2 hướng đi:

   • Đầu tư theo phân tích cơ bản
   • Đầu tư theo phân tích kỹ thuật

   Nếu bạn đầu tư theo phân tích cơ bản thì bạn có thể bắt đầu với chiến lược chọn lọc cổ phiếu theo phương pháp CANSLIM.

   Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn lọc cổ phiếu theo phương pháp CANSLIM trên thị trường chứng khoán Việt Nam

   Đây là một phương pháp đơn giản, khá dễ áp dụng và được sử dụng rộng rãi.

   Nếu bạn đầu tư theo phân tích kỹ thuật, bạn nên bắt đầu với việc tìm hiểu về phân tích kỹ thuật.

   Chia sẻ bài viết này đến bạn bè:

   Picture of Tuấn Trần

   Tuấn Trần

   Tuấn Trần là 1 trong những chuyên gia hàng đầu về đầu tư giá trị tại Việt Nam. Anh có hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích đầu tư, quản lý quỹ trước khi gia nhập GoValue team. Danh mục Quỹ Income do anh Tuấn Trần quản lý có lợi nhuận bình quân +18%/năm và vượt trội hơn chỉ số VN-Index hơn 41% kể từ khi thành lập. Cổ phiếu của anh Tuấn Trần phân tích tập trung vào những nhóm ngành "khó" như ngân hàng, dầu khí, năng lượng, bán lẻ... Theo anh, đầu tư giá trị là con đường duy nhất mà nhà đầu tư cá nhân có thể chiến thắng trên thị trường chứng khoán. Follow:

   Bạn mới tìm hiểu về đầu tư chứng khoán và chưa biết bắt đầu từ đâu? Hãy tham khảo Thư viện kiến thức về đầu tư chứng khoán dành cho nhà đầu tư F0 do GoValue hướng dẫn. 

   Khóa học đầu tư giá trị đầu tiên & duy nhất ở Việt Nam – Value Investing Masterclass 2.1

   Dành cho những người muốn xem đầu tư chứng khoán là kênh kiếm tiền dài hạn. Xem chi tiết…

   Xin chào, tôi là Khánh Phan - CEO & Founder của GoValue

   Bạn có thể đăng ký nhận những ý tưởng cổ phiếu mới nhất từ GoValue team ở đây.

   khanh phan frm
   Scroll to Top