Tìm kiếm
Close this search box.

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng này quy định mối quan hệ và trách nhiệm của GoValue và Độc giả trong việc cung cấp và sử dụng các thông tin, dịch vụ trên trang web govalue.vn

Giải thích thuật ngữ

“Độc giả” là những cá nhân, tổ chức, hoặc bất kỳ ai truy cập và sử dụng trang web govalue.vn dưới mọi hình thức.

“Website” là trang web govalue.vn, bao gồm cả các trang liên kết đối với các sản phẩm và dịch vụ của GoValue.

Điều khoản là những điều kiện và điều khoản mà người truy cập trang web govalue.vn cần tuân thủ.

Khi quý vị sử dụng các dịch vụ tại website govalue.vn của GoValue được xem như đương nhiên đồng ý với các điều khoản dưới đây.

Điều 1: Quy định về bản quyền

Tất cả các thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên Website govalue.vn kể cả mọi hình thức thiết kế, nội dung, âm thanh và hình ảnh đều thuộc quyền sở hữu của GoValue, trừ trường hợp do chính GoValue công bố khác đi và được bảo vệ bởi luật bản quyền Việt Nam.

Điều 2: Quy định sử dụng

2.1. GoValue nghiêm cấm mọi hình thức sử dụng không được phép đối với Website, bao gồm việc lạm dụng, ăn cắp bản quyền, sử dụng sai ý nghĩa của bất cứ sản phẩm nào đưa trên Website và các quy định về tính bảo mật mà không có sự đồng ý bằng văn bản của GoValue.

2.2. Độc giả cần biết rằng GoValue có thể công bố hoặc chuyển giao bất cứ thông tin nào mà Độc giả cung cấp thông qua website này đến bất cứ đơn vị trực thuộc hoặc đối tác cung cấp thông tin của GoValue hoặc bất kì cá nhân hoặc tổ chức nào được Độc giả đồng ý và khi GoValue có quyền hoặc nghĩa vụ hoặc bị buộc phải công bố các thông tin đó theo quy định của pháp luật.

2.3. Độc giả đồng ý việc GoValue kiểm soát, theo dõi và ghi lại bất cứ việc sử dụng nào đối với Website này.

2.4. Trong trường hợp việc truy cập một số phần của Website này yêu cầu thông tin định danh (user idenfication) và mật khẩu (password), Độc giả phải tự thiết lập các quy trình bảo mật hoặc hạn chế đối với những cá nhân khác trong việc sử dụng các thông tin định danh và mật khẩu của mình.

Điều 3: Miễn trừ trách nhiệm

3.1. Các thông tin trên Website được cung cấp với mức độ tin cậy cao nhất nhưng chỉ dành cho mục đích tham khảo thông tin thuần túy. GoValue không chịu trách nhiệm đảm bảo cho sự hoàn thiện, tính cập nhật hoặc tính chính xác hoặc độ sẵn sàng liên tục của thông tin cũng như các thiệt hại, mất mát do việc sử dụng Website gây ra.

3.2. GoValue hoặc người được ủy quyền của GoValue có quyền chấm dứt hoặc thay đổi bất cứ nội dung, hình thức thông tin, sản phẩm, hoặc dịch vụ trên Website mà không cần thông báo trước và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Độc giả về những thay đổi đó.

3.3. Website này chỉ phục vụ mục đích cung cấp thông tin, không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính, không nhằm mục đích giới thiệu hay chào mời mua hay bán, hay dự định chào mua hay bán bất cứ sản phẩm tài chính, chứng khoán hay công cụ tài chính, hoặc để tham gia vào bất cứ giao dịch cụ thể nào hay các phương tiện của người sử dụng. GoValue không thực hiện bất cứ hình thức phân phối hoặc mời chào nào đến Độc giả trong việc sử dụng các thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên Website.

3.4. GoValue không có bảo đảm rằng hoạt động của Website không bị hư, bị virus hoặc bị gián đoạn do các yếu tố kỹ thuật và tác động bên ngoài. Các vấn đề truyền tải, giới hạn dung lượng hệ thống và các vấn đề khác do quá nhiều người truy cập Internet dẫn đến ngừng hoạt động, hoạt động chậm chạp hay bị giới hạn khả năng, Độc giả có thể gặp khó khăn khi truy cập Website hay liên hệ với GoValue qua Internet hay các dịch vụ điện tử và không dây khác, GoValue không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại gây ra do sử dụng và kết nối thông tin trên Website nêu trên.

3.5. Website cung cấp những đường liên kết tới các trang web khác của bên thứ ba. GoValue cung cấp những đường liên kết như vậy chỉ nhằm mục đích đem lại sự tiện lợi cho người sử dụng do đó GoValue không chịu trách nhiệm đối với các nội dung của bất kỳ trang web nào được kết nối hoặc bất kỳ đường link nào chứa một trang web được kết nối với Trang web của GoValue. GoValue cũng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nội dung điện tử nào được cung cấp bởi bên thứ ba.

Điều 4: Sự xâm phạm bản quyền

4.1. Không có nội dung nào trong thỏa thuận này có thể chắc chắn rằng việc Độc giả sử dụng các thông tin, dịch vụ do GoValue cung cấp tại Website không vi phạm quyền phát minh hay sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm các quy định khác. Vì thế, GoValue không có bất cứ điều khoản đảm bảo nào đối với việc sử dụng Website của Độc giả nêu trên không vi phạm bất kỳ quyền phát minh, sở hữu, sở hữu trí tuệ hoặc quy định khác.

4.2. GoValue sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý trước những diễn đạt sai, xuyên tạc hay gian dối đối với bất kỳ thông tin, sản phẩm hay dịch vụ nào trên Trang web, kể cả những dịch vụ tương tự được quảng cáo trên Website.

4.3. Trong quá trình sử dụng Website, nếu người sử dụng có bất cứ hành vi nào gây thiệt hại cho Website hay cho GoValue hoặc đó là những hành vi trái pháp luật, đạo đức xã hội thì người sử dụng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và bị xử lý theo quy định của pháp luật. GoValue có toàn quyền thực hiện những biện pháp cần thiết theo cách hiểu của GoValue để ngăn chặn và loại bỏ những hành vi sai trái này.

Điều 5: Luật áp dụng và Thẩm quyền

Trong trường hợp bất kỳ điều nào trong những Điều khoản và kiều kiện này bị một tòa án đủ thẩm quyền xem là không có hiệu lực, bất hợp pháp hoặc không thể áp dụng, điều đó sẽ được coi như bị loại bỏ khỏi những Điều khoản và điều kiện đã nêu, và những Điều khoản và điều kiện còn lại sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực áp dụng.

Các Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp nước CHXHCN Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan tới các Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ tranh chấp phát sinh liên quan tới Website đều có thể đệ trình lên các tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Điều 6: Quy định đối với Độc giả đăng ký nhận bản tin

Khi Độc giả đăng ký thành viên hoặc nhận bản tin, GoValue yêu cầu cung cấp tên và địa chỉ email.

Độc giả có trách nhiệm đảm bảo những thông tin đã cung cấp là chính xác và luôn cập nhật.

Trong trường hợp bất kỳ thông tin nào Độc giả cung cấp là không chính xác hoặc không cập nhật, GoValue có quyền hủy đăng ký của Độc giả.

Độc giả chỉ được sử dụng các dịch vụ của GoValue cho mục đích cá nhân, ngoại trừ các trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản giữa Độc giả và GoValue.

Trong mọi trường hợp, Độc giả không được phép chia sẻ thông tin đăng nhập và mật khẩu của mình với người khác, hoặc chia sẻ lại nội dung của GoValue dưới bất kỳ hình thức nào.

GoValue có thể theo dõi địa chỉ IP và lượt tải xuống của Độc giả để xác định việc sử dụng nội dung sai mục đích và vi phạm điều khoản chính sách của GoValue.

Scroll to Top