Tìm kiếm
Close this search box.
MỤC LỤC
  Add a header to begin generating the table of contents

  Home » ACB: Khuyến nghị, Định giá và Xu hướng dòng tiền

  ACB: Khuyến nghị, Định giá và Xu hướng dòng tiền

  MỤC LỤC
   Add a header to begin generating the table of contents

   Cổ phiếu ACB là gì?

   Cổ phiếu ACB là cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần  Á Châu – ngân hàng đi vào hoạt động ngày 04 tháng 06 năm 1993. ACB hoạt động trên các lĩnh vực : Huy động vốn (nhận tiền gửi của khách hàng) bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng; Sử dụng vốn (cung cấp tín dụng, đầu tư, hùn vốn liên doanh) bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng; Các dịch vụ trung gian (thực hiện thanh toán trong và ngoài nước, thực hiện dịch vụ ngân quỹ, chuyển tiền kiều hối và chuyển tiền nhanh, bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng; Kinh doanh ngoại tệ và vàng; Phát hành và thanh toán thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ; Cung cấp các sản phẩm – dịch vụ hỗ trợ du học với uy tín và chất lượng dịch vụ cao.

   Hồ sơ cổ phiếu ACB

   Sản phẩm dịch vụ chính

   • Huy động vốn (nhận tiền gửi của khách hàng) bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng
   • Sử dụng vốn (cung cấp tín dụng, đầu tư, hùn vốn liên doanh) bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng
   • Các dịch vụ trung gian (thực hiện thanh toán trong và ngoài nước, thực hiện dịch vụ ngân quỹ, chuyển tiền kiều hối và chuyển tiền nhanh, bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng.
   • Kinh doanh ngoại tệ và vàng.
   • Phát hành và thanh toán thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ.
   • Cung cấp các sản phẩm – dịch vụ hỗ trợ du học với uy tín và chất lượng dịch vụ cao.

   Vị thế công ty

   • Chất lượng tín dụng cuối năm 2020: Cho vay khách hàng có giá trị bằng 311,479 tỷ đồng, tăng 15.92% so với cùng kỳ. Chi phí dự phòng rủi ro/Tổng dư nợ bình quân có giá trị bằng 0.32% tổng dư nợ bình quân. Nợ nhóm 2/Tổng dư nợ ở mức 0.18%. Tỷ lệ nợ xấu có giá trị bằng 0.59%, nằm trong Top 5 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất khối ngân hàng đại chúng niêm yết. Lãi dự thu/Tổng tài sản sinh lãi ở mức 0.87%.
   • Kết quả kinh doanh năm 2020: Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) bằng 1.86%. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức 24.31%, đứng ở vị trí thứ 3 trong khối ngân hàng đại chúng niêm yết. Tổng chi phí hoạt động/Tổng thu nhập hoạt động (CIR) có giá trị bằng 41.98%. Lợi nhuận sau thuế là 7,683 tỷ đồng, tăng 27.84% so với cùng kỳ. Biên lãi thuần (NIM) của ACB trong năm 2020 ở mức 3.72%, tăng 0.12% so với cùng kỳ.
   • An toàn vốn cuối năm 2020: Tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 160.31%, cho thấy Ngân hàng rất thận trọng trong việc trích lập dự phòng rủi ro cho vay. Tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn huy động vốn (LDR) bằng 88.19%. Tỷ lệ vốn huy động từ các tổ chức tín dụng khác bằng 5.98%.
   • Cơ cấu thu nhập ngân hàng năm 2020: Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ bằng 1,695 tỷ đồng, chiếm 9.33% tổng thu nhập hoạt động. Thu nhập lãi thuần ở mức 14,582 tỷ đồng, đóng góp 80.29% tổng thu nhập hoạt động. Lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán bằng 899 tỷ đồng, chiếm 4.95% cơ cấu thu nhập của Ngân hàng. Tổng thu nhập hoạt động ở mức 18,161 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh vàng và ngoại hối ở mức 687 tỷ đồng, đóng góp 3.78% tổng thu nhập hoạt động ngân hàng.
   • Chất lượng nguồn vốn đầu vào cuối năm 2020: Chi phí huy động vốn bình quân (COF) bằng 4.62%. Tiền gửi khách hàng bằng 353,196 tỷ đồng, tăng 14.63% so với cùng kỳ. Tỷ lệ CASA ở mức 20.97%.
   • Tại ngày 31/03/2020, ACB có 01 hội sở chính, 369 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc.

   Chiến lược phát triển và đầu tư

   • Áp dụng công nghệ tiên tiến hiện đại trong các dịch vụ ngân hàng, trung tâm dữ liệu và các dịch vụ tích hợp hệ thống để tiếp tục là ngân hàng dẫn dầu về công nghệ;
   • Tiếp tục thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược với các đối tác khác là những tập đoàn lớn nhằm củng cố và mở rộng hệ sinh thái khách hàng;
   • Tập trung khai thác hệ sinh thái khách hàng trong chuỗi giá trị và các khách hàng lớn hiện tại nhằm tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như năng lực cạnh tranh so với các ngân hàng khác trong ngành;
   • Xây dựng và phát triển các kênh phân phối mới, đặc biệt là ngân hàng điện tử (digital banking), tối ưu hóa mô hình bán hàng để nâng cao hiệu quả bán hàng cho khách hàng trong hệ sinh thái và tăng cường bán chéo, bán thêm cho khách hàng;

   Rủi ro kinh doanh

   • Bất ổn vĩ mô: Kinh tế Việt Nam được đánh giá là tăng trưởng nóng, không bền vững; việc điều hành chính sách của chính phủ còn hạn chế, chưa có những hiệu quả cần thiết. Với đặc trưng là kênh dẫn vốn chính của nền kinh tế, hệ thống ngân hàng trong đó có ngân hàng ACB chịu nhiều tác động tiêu cực từ những diễn biến vĩ mô bất lợi này như nợ xấu tăng cao, thanh khoản khó khăn, ứ đọng dòng vốn.
   • Rủi ro tín dụng: việc đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho đối tượng khách hàng là khối doanh nghiệp tư nhân và cá thể, vốn là đối tượng khách hàng có khả năng gặp nhiều rủi ro tín dụng do tiềm năng tài chính hạn chế.
   • Việc đa dạng hóa hoạt động thông qua việc thành lập các công ty chứng khoán, cho thuê tài chính, quản lý tài sản… một mặt giúp ngân hàng đa dạng hóa kênh doanh thu, nhưng mặt khác cũng gia tăng rủi ro một khi ngân hàng không đủ nguồn lực và kinh nghiệm cho lĩnh vực mới.

   Chú ý: Dữ liệu phân tích được cập nhật tại ngày 03/12/2021.

   Thông tin cơ bản của cổ phiếu ACB

   • Giá cổ phiếu: 32,550
   • Ngành: Ngân hàng
   • Vốn hóa: 89,783 tỷ

   Đánh giá 360

   acb đánh giá 360

   Lợi thế

   • Ước tính ACB có tăng trưởng lợi nhuận sau thuế trong 3 năm tiếp theo (26.38%/năm) cao trên 15%/năm
   • Ước tính ACB có tăng trưởng doanh thu trong 3 năm tiếp theo (15.87%/năm) cao trên 15%/năm
   • Tăng trưởng thu nhập lãi thuần 12 tháng gần nhất của ACB (37.568%) cao hơn mức tăng trưởng thu nhập lãi thuần trung bình ngành Ngân hàng Việt Nam (29.85%)

   Rủi ro

   • ACB đang có mức định giá P/E (9.23) cao hơn mức P/E trung bình 5 năm (8.44)
   • ACB đang có mức định giá P/B (2.11) cao hơn mức P/B trung bình 5 năm (1.79)
   • Ước tính ACB có tăng trưởng doanh thu (15.87%/năm) trong 3 năm tiếp theo thấp hơn mức tăng trưởng doanh thu 12 tháng gần nhất (28.2%)

   Động lực và xu hướng

   Hiểu rõ xu hướng tăng giá của cổ phiếu sẽ giúp bạn lựa chọn thời điểm mua/bán chính xác nhất, và đi trước thị trường

   Giá cổ phiếu

   acb giá cổ phiếu

   • Rủi ro biến động giá: THẤP. ACB có mức biến động giá (độ lệch chuẩn) hàng tuần trong 3 tháng gần đây (2,388 vnđ), thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái (3,663 vnđ).
   • Rủi ro thanh khoản: ACB có mức rủi ro thanh khoản thấp, cụ thể trung bình khoảng 147,992,193,263 vnđ mới có thể làm thay đổi +/- 1% giá cổ phiếu.

   Hiệu quả sinh lời cổ phiếu

   acb hiệu quả sinh lời

   Động lực và mức độ biến động

   acb độnglực và mức độ biến động

   • Xu hướng dài hạn: ACB đang ở trong xu hướng tăng dài hạn (+12.2%).
   • Xu hướng trung hạn: ACB đang ở trong xu hướng tăng trung hạn (+4.6%).
   • Xu hướng ngắn hạn: ACB đang ở trong xu hướng giảm ngắn hạn (-4.2%).

   Định giá cổ phiếu

   Nếu bạn đặt lệnh mua 1 cổ phiếu có biên an toàn đủ lớn, bạn đang đầu tư. Ngược lại, bạn đang đánh bạc với số vốn của mình.

   Giá trị nội tại & Biên an toàn

   acb giá trị nội tại và biên an toàn

   • Có biên an toàn: ACB (32,550) đang được giao dịch ở mức thấp hơn Giá trị nội tại (41,817) của doanh nghiệp.
   • Có biên an toàn đủ lớn: ACB (32,550) đang giao dịch với mức biên an toàn (22.16%) lớn hơn 20%.

   Giá mục tiêu của công ty chứng khoán

   acb giá mục tiêu của công ty chứng khoán

   Chỉ số P/E

   acb chỉ số pe

   • PE cao hơn PE trung bình 5 năm: ACB đang có mức định giá P/E (9.23) cao hơn mức P/E trung bình 5 năm (8.44).
   • PE thấp hơn PE trung bình ngành: ACB đang có mức định giá P/E (9.23) thấp hơn mức P/E trung bình ngành Ngân hàng trong khu vực (11.14).

   Chỉ số P/B

   acb chỉ số p/b

   Simplize - Phần mềm phân tích và định giá cổ phiếu chỉ trong 3 phút

   Simplize sử dụng công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI) để cung cấp cho người dùng các công cụ và thông tin cần thiết để định giá và phân tích chứng khoán một cách nhanh chóng và hiệu quả. Là một AI là một hệ thống thông minh có khả năng học hỏi và phân tích dữ liệu từ hàng trăm nguồn thông tin khác nhau, từ tin tức tài chính đến chỉ số thị trường, giúp bạn loại bỏ cảm xúc giao dịch và dự báo cổ phiếu tiềm năng.

   Truy cập website: www.simplize.vn
   • PB cao hơn PB trung bình 5 năm: ACB đang có mức định giá P/B (2.11) cao hơn mức P/B trung bình 5 năm (1.79).
   • PB cao hơn PB trung bình ngành: ACB đang có mức định giá P/B (2.11) cao hơn mức P/B trung bình ngành Ngân hàng trong khu vực (1.02).

   Tăng trưởng

   Các chỉ số dự báo tăng trưởng sẽ giúp bạn đánh giá chính xác về triển vọng của ACB trong 3 năm tới. Trong cùng 1 ngành, hãy chọn những cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng vượt trội nhất.

   Dự báo doanh thu và lợi nhuận

   acb dự báo doanh thu và lợi nhuận

   Dự báo tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong 3 năm tiếp theo

   acb dự báo tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận

   • Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế: Ước tính ACB có tăng trưởng LNST (26.38%/năm) trong 3 năm tiếp theo thấp hơn mức tăng trưởng LNST 12 tháng gần nhất (45.51%).
   • Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế ước tính trên 15%/năm: Ước tính ACB có tăng trưởng lợi nhuận sau thuế trong 3 năm tiếp theo (26.38%/năm) cao trên 15%/năm.
   • Tăng trưởng doanh thu: Ước tính ACB có tăng trưởng doanh thu (15.87%/năm) trong 3 năm tiếp theo thấp hơn mức tăng trưởng doanh thu 12 tháng gần nhất (28.2%).
   • Tăng trưởng doanh thu ước tính trên 15%/năm: Ước tính ACB có tăng trưởng doanh thu trong 3 năm tiếp theo (15.87%/năm) cao trên 15%/năm.
   • Tăng trưởng doanh thu ước tính cao hơn tăng trưởng doanh thu trung bình ngành: Ước tính ACB có tăng trưởng doanh thu (15.87%/năm) trong 3 năm tiếp theo cao hơn mức tăng trưởng doanh thu trung bình ngành Ngân hàng ở Việt Nam (14.96%/năm).

   Dự báo lợi nhuận trên một cổ phần (EPS)

   acb dự báo eps

   Hiệu quả hoạt động

   Các chỉ số tài chính trong quá khứ sẽ phản ánh hiệu quả hoạt động và lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp. Mua những cổ phiếu có lợi thế cạnh tranh bền vững là chiến lược đầu tư thành công nhất mọi thời đại.

   Kế hoạch doanh thu lợi nhuận và thực hiện

   acb kế hoạch doanh thu lợi nhuận và thực hiện

   • Thực hiện: Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng của ACB đạt 7,174,251,000,000 VNĐ, hoàn thành 84.59% kế hoạch đặt ra.

   Doanh thu và lợi nhuận quá khứ

   acb doanh thu và lợi nhuận quá khứ

   • Biên lợi nhuận ròng tăng: ACB có biên lợi nhuận ròng hiện nay (42.67%) cao hơn so với cùng kỳ (37.59%).

   Tăng trưởng lợi nhuận quá khứ

   acb tăng trưởng lợi nhuận quá khứ

   • Xu hướng lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế của ACB đã tăng trung bình 37.28% mỗi năm, trong vòng 5 năm qua.
   • Tăng trưởng nhanh:Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 12 tháng gần nhất của ACB (45.51 %) cao hơn mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế bình quân 5 năm quá khứ (37.28%).
   • Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 12 tháng gần nhất cao hơn mức trung bình ngành: Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 12 tháng gần nhất của ACB (45.51%) cao hơn mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 12 tháng gần nhất trung bình ngành Ngân hàng Việt Nam (43.02%).

   Chỉ số ROE

   acb chỉ số roe

   • Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) cao hơn 15%: ACB có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 12 tháng gần nhất đạt 24.89 %. Warren Buffett thường đầu tư vào những doanh nghiệp có ROE trên 15% và tỷ lệ này được duy trì ít nhất trong 3 năm.
   • Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) cao hơn mức trung bình ngành ACB có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 12 tháng gần nhất đạt 24.89%, cao hơn mức tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trung bình ngành Ngân hàng ở Việt Nam (18.77%).

   Chỉ số ROA

   ac chỉ số roa

   • Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) thấp: ACB có tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) 12 tháng gần nhất đạt 2.11%. Lợi nhuận làm ra quá thấp, không đáng kể so với quy mô tài sản của doanh nghiệp.
   • Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) cao hơn mức trung bình ngành: ACB có tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) 12 tháng gần nhất đạt 2.11%, cao hơn mức tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) trung bình ngành Ngân hàng ở Việt Nam (1.7%).

   Biên lãi ròng quá khứ

   acb biên lãi ròng quá khứ

   • Tỷ suất sinh lời tài sản giảm: Tỷ suất sinh lời tài sản của ACB giảm 0.45%, từ 8.3% (năm 2020) xuống còn 7.85%.
   • Chi phí vốn giảm: Chi phí vốn của ACB giảm 0.95%, từ 4.77% (năm 2020) xuống 3.82%.
   • Biên lãi ròng được cải thiện: Biên lãi ròng (NIM) của ACB tăng 0.52%, từ 3.8% (năm 2020) lên 4.32%.

   Biên lãi ròng (NIM) và Tăng trưởng thu nhập lãi thuần (NII Growth)

   acb biên lãi ròng và tăng trưởng thu nhập lãi thuần

   • Biên lãi ròng (NIM) 12 tháng gần nhất cao hơn mức trung bình ngành: Biên lãi ròng (NIM) 12 tháng gần nhất của ACB (4.32%) cao hơn biên lãi ròng (NIM) trung bình ngành Ngân hàng Việt Nam (4.23%).
   • Tăng trưởng thu nhập lãi thuần 12 tháng gần nhất cao hơn mức trung bình ngành: Tăng trưởng thu nhập lãi thuần 12 tháng gần nhất của ACB (37.57%) cao hơn mức tăng trưởng thu nhập lãi thuần trung bình ngành Ngân hàng Việt Nam (29.85%).

   Sức khỏe tài chính

   Đừng bị đánh lừa bởi triển vọng tăng trưởng. Tăng trưởng thường phải đánh đổi bởi tỷ lệ đòn bẩy tăng cao. Hãy chú ý, nếu đòn bẩy của doanh nghiệp quá cao, tăng trưởng chỉ là 1 “lâu đài xây trên cát”.

   Lịch sử và phân tích Tổng tài sản trên Vốn chủ sở hữu

   acb lịch sử và phân tích tổng tài sản trên vốn chủ sở hữu

   • Đòn bẩy tài chính: ACB có tỷ lệ Tổng tài sản trên Vốn chủ sở hữu (11.28) ở mức hợp lý (nhỏ hơn 12 lần).
   • Cấu trúc tài chính: Tỷ lệ Tổng tài sản trên Vốn chủ sở hữu của ACB đã giảm từ 16.62 xuống 11.28 trong vòng 5 năm qua.

   Xu hướng chất lượng tài sản

   acb xu hướng chất lượng tài sản

   • Tỷ lệ nợ xấu tăng: Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng ACB tăng 0.25%, từ 0.59% (năm 2020) lên 0.84%. Dấu hiệu cho thấy chất lượng tài sản của ACB giảm.
   • Tỷ lệ Dự phòng/Cho vay tăng: Tỷ lệ dự phòng/cho vay của ngân hàng ACB tăng 0.71%, từ 0.95% (năm 2020) lên 1.66%.
   • Tỷ lệ dự phòng/nợ xấu cao: Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của ngân hàng ACB là 197.43%, ở mức cao.

   So sánh chất lượng tài sản năm gần nhất

   acb so sánh chất lượng tài sản

   • So với Tỷ lệ nợ xấu trung bình ngành: Tỷ lệ nợ xấu của ACB (0.84%) thấp hơn Tỷ lệ nợ xấu trung bình ngành Ngân hàng Việt Nam (1.41%).
   • So với Tỷ lệ Dự phòng/Cho vay trung bình ngành: Tỷ lệ Dự phòng/Cho vay của ACB (1.66%) thấp hơn mức tỷ lệ Dự phòng/Cho vay trung bình ngành Ngân hàng Việt Nam (1.84%).

   Cổ tức

   Nếu bạn cần sự ổn định, hãy tìm những cổ phiếu trả cổ tức ỔN ĐỊNH. Hãy chọn những cổ phiếu có tỷ suất cổ tức trong khoảng từ nhóm 25% tỷ lệ thấp nhất thị trường đến nhóm 25% tỷ lệ cao nhất, và có lịch sử chi trả cổ tức ổn định.

   acb tỷ suất cổ tức so với thị trường

   • Tỷ suất cổ tức: Không có đủ dữ liệu tính toán tỷ suất cổ tức của ACB.
   • Tăng trưởng tỷ suất cổ tức: ACB hiện không chi trả cổ tức.

   Tỷ lệ chi trả cổ tức trên lợi nhuận trong tương lai

   acb tỷ lệ chi trả cổ tức trên lợi nhuận trong tương lai

   • Chi trả cổ tức: Toàn bộ cổ tức của ACB trong 3 năm tiếp theo đều được chi trả từ nguồn lợi nhuận của công ty. Tỷ lệ chi trả cổ tức được dự phóng bằng 1.01% lợi nhuận sau thuế

   Ban lãnh đạo

   Đừng bao giờ đặt lệnh mua nếu bạn chưa hiểu rõ về Ban lãnh đạo của doanh nghiệp. Gợi ý: hãy chú ý đến thời gian đương nhiệm bình quân và tỷ lệ sở hữu của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

   acb ban lãnh đạo

   Hội đồng quản trị

   acb hội đồng quản trị

   • Kinh nghiệm quản lý: ACB có hội đồng quản trị dày dặn kinh nghiệm (7.5 năm).

   Ban giám đốc và ban kiểm soát

   acb ban giám đốc và ban kiểm soát
   • Kinh nghiệm quản lý: ACB có đội ngũ ban giám đốc dày dặn kinh nghiệm (10.8 năm).

   Cơ cấu sở hữu

   Hãy đứng trên vai người khổng lồ. Hãy chọn những cổ phiếu có sự đa dạng về cơ cấu cổ đông. Sự có mặt của các quỹ đầu tư sẽ giúp gia tăng sự minh bạch của doanh nghiệp đối với cổ đông. Gợi ý: các quỹ đầu tư lớn luôn có nhiều thông tin hơn bạn.

   Giao dịch nội bộ gần nhất

   acb giao dịch nội bộ

   • Giao dịch nội bộ: Cổ đông nội bộ của ACB đang bán ròng trong 12 tháng gần nhất.

    Thông tin giao dịch

   acb thông tin giao dịch

   Cơ cấu cổ đông

   acb cơ cấu cổ đông

   Cổ đông lớn

   acb cổ đông lớn

   Quỹ đầu tư lớn nắm giữ

   acb quỹ đầu tư lớn nắm giữ

   Chia sẻ bài viết này đến bạn bè:

   Phạm Phương Lan

   Phạm Phương Lan

   Chị Phương Lan, CFA hiện đang là COO và Co-founder của GoValue. Chị có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và đầu tư, hơn 5 năm đảm nhiệm vị trí quản lý tại các Ngân hàng Top 5. Hoàn thành chứng chỉ CFA của Hiệp hội CFA.

   1 thought on “ACB: Khuyến nghị, Định giá và Xu hướng dòng tiền”

   Leave a Comment

   Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

   1. Phạm Phương Lan, CFA

    Mọi người cần đặt câu hỏi về ACB thì comment ở đây nhé.

   Bạn mới tìm hiểu về đầu tư chứng khoán và chưa biết bắt đầu từ đâu? Hãy tham khảo Thư viện kiến thức về đầu tư chứng khoán dành cho nhà đầu tư F0 do GoValue hướng dẫn. 

   Khóa học đầu tư giá trị đầu tiên & duy nhất ở Việt Nam – Value Investing Masterclass 2.1

   Dành cho những người muốn xem đầu tư chứng khoán là kênh kiếm tiền dài hạn. Xem chi tiết…

   Xin chào, tôi là Khánh Phan - CEO & Founder của GoValue

   Bạn có thể đăng ký nhận những ý tưởng cổ phiếu mới nhất từ GoValue team ở đây.

   khanh phan frm
   Scroll to Top