Vui lòng xác thực email

Để nhận được thông tin từ GoValue, bạn cần xác thực email đã đăng ký.

Vui lòng truy cập hộp thư đến của bạn, mở email từ GoValue và xác thực email như hình dưới đây.

Xác nhận đăng ký của bạn, vậy là xong!

P/s: Nếu bạn không thấy email xác nhận, vui lòng kiểm tra thư mục Spam của bạn. Đôi khi thông báo xác nhận sẽ xuất hiện ở đó do sự cố nhầm lẫn.

Scroll to Top