Vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây (10 giây)

Để đảm bảo nhận được thông báo mới nhất của GoValue, bạn cần xác nhận email của mình bằng cách…

Truy cập hộp thư đến của bạn, mở email từ GoValue và nhấp vào liên kết.

Xác nhận đăng ký của bạn, vậy là xong!

P/s: Nếu bạn không thấy email xác nhận, vui lòng kiểm tra thư mục Spam của bạn. Đôi khi thông báo xác nhận sẽ xuất hiện ở đó do sự cố nhầm lẫn.

Scroll to Top