∞ Danh sách những Cổ phiếu tốt nhất được chọn lọc với thời điểm mua/bán CHUẨN, khác biệt với đám đông

∞ Báo cáo đặc biệt nghiên cứu chuyên sâu, độc lập, khách quan với góc nhìn đầu tư giá trị

Danh mục Growth và danh mục Income – phân bổ tài sản tối ưu và đánh bại thị trường

∞ Cộng đồng (nhóm kín) đầu tư giá trị lớn nhất với những nhà đầu tư thành công

Đăng ký tham gia Exclusive Value Membership 3.0:

KẾT QUẢ CỔ PHIẾU DO GOVALUE TƯ VẤN

Dưới đây là kết quả thực tế mà GoValue đã khuyến nghị đến thành viên.

Chú ý:

  • Kết quả KHÔNG hiển thị những cổ phiếu được khuyến nghị trong 6 tháng gần nhất (để đảm bảo lợi ích của thành viên trong nhóm)
  • Kết quả được tính bằng lợi nhuận từ chênh lệch giá và lợi nhuận từ cổ tức
  • Kết quả được cập nhật 1 tháng/lần

Bạn nên sử dụng máy tính để xem được đầy đủ bảng kết quả.

Cập nhật ngày: 30/06/2019

Bạn muốn nghiên cứu về cổ phiếu nào?
  • Thêm lựa chọn của bạn

Danh sách được làm mới 1 tháng/lần
Bạn có thể chọn tối đa 2 mã cổ phiếu.
* - Những mã mới được members thêm vào

Kiếm tiền từ chứng khoán với lợi nhuận +21.4%/năm

Đăng ký ngay để tham gia Chương trình Exclusive Value Membership 3.0 – Chương trình thành viên V.I.P (nhóm kín) duy nhất giúp bạn tìm kiếm cổ phiếu tốt và lựa chọn thời điểm mua/bán (CHUẨN)