∞ Cổ phiếu tốt được chọn lọc với khuyến nghị mua/bán chuẩn, khác biệt với đám đông

∞ Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu, độc lập, khách quan với góc nhìn đầu tư giá trị

Danh mục Growth và danh mục Income – phân bổ tài sản tối ưu và đánh bại thị trường

∞ Cộng đồng (nhóm kín) đầu tư giá trị lớn nhất với những nhà đầu tư thành công

GoValue tạm dừng đăng ký để tư vấn tốt nhất cho thành viên (nhóm kín). Vui lòng nhập email để được thông báo khi GoValue mở đăng ký trở lại.

đăng ký nhận thông báo

KẾT QUẢ CỔ PHIẾU DO GOVALUE TƯ VẤN

Dưới đây là kết quả thực tế mà GoValue đã khuyến nghị đến thành viên.

Chú ý:

  • Kết quả không hiển thị những cổ phiếu được khuyến nghị trong 6 tháng gần nhất (để đảm bảo lợi ích của thành viên trong nhóm)
  • Kết quả được tính bằng lợi nhuận từ chênh lệch giá và lợi nhuận từ cổ tức
  • Kết quả được cập nhật 1 tháng/lần

Bạn nên sử dụng máy tính để xem được đầy đủ bảng kết quả.

Cập nhật ngày: 30/04/2019