Thông tin đăng ký mở tài khoản chứng khoán

I. Thông tin chủ tài khoản

Vui lòng nhập tên thật để ký hợp đồng. Chú ý: Tiếng Việt có dấu.
Địa chỉ email nhận thông báo
//
Hộ chiếu không được chấp nhận
//
Vui lòng nhập CHI TIẾT NHẤT. Đây là địa chỉ để làm hợp đồng và nhận những văn bản, giấy mời Đại hội cổ đông được chuyển đến về sau.

II. Tài khoản ngân hàng

Được sử dụng để chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán ra tài khoản ngân hàng. Chú ý: Chủ tài khoản ngân hàng phải trùng với chủ tài khoản chứng khoán.

III. Thông tin quan trọng khác

Được sử dụng để nhân viên tư vấn tốt nhất cho bạn.