kết quả khuyến nghị

Dưới đây là kết quả thực tế mà GoValue đã khuyến nghị đến Thành viên trong nhiều năm qua website và email.

Chú ý:

  • Kết quả KHÔNG hiển thị những cổ phiếu được khuyến nghị trong 6 tháng gần nhất (để đảm bảo quyền lợi cho thành viên)
  • Kết quả được tính bằng lợi nhuận từ chênh lệch giá và lợi nhuận từ cổ tức
  • Kết quả được cập nhật 1 tháng/lần

Bạn nên sử dụng máy tính để xem được đầy đủ bảng kết quả.

Cập nhật ngày: 28/02/2021

 

CodeBuyPrice Buy
(1.000 vnđ)
SellPrice Sell
(1.000 vnđ)
Dividends
(1.000 vnđ)
Years HeldReturn (%)
Mã CKNgày khuyến nghị MUAGiá tại ngày khuyến nghị MUANgày khuyến nghị BÁNGiá tại ngày khuyến nghị BÁN (hoặc giá hiện tại nếu chưa có khuyến nghị BÁN)Cổ tức tiền mặtThời gian nắm giữ (năm)Tổng lợi nhuận từ khuyến nghị
VRE09-12-2028.2Holding33.20.00.217.7%
VNM09-09-20102.3Holding104.83.00.55.3%
PVT07-07-209.1Holding17.10.40.791.7%
REE22-06-2030.0Holding56.70.00.789.0%
VRE02-06-2027.0Holding33.20.00.723.0%
NT222-05-2020.0Holding22.52.50.824.8%
PVT05-03-209.1Holding17.10.41.091.7%
VRE11-11-1933.2Holding33.20.01.30.2%
PVT08-11-1913.0Holding17.10.01.331.1%
CSM28-10-1914.7Holding18.60.51.329.9%
CNG18-10-1923.0Holding23.82.51.414.3%
VPB19-09-1921.0Holding40.00.01.590.5%
PVT25-07-1914.8Holding17.11.41.624.8%
VRE15-07-1936.0Holding33.20.01.6-7.8%
MBB11-06-1916.5Holding27.70.01.767.6%
ACB11-06-1916.3Holding33.10.01.7102.8%
CSM08-04-1915.2Holding18.60.51.926.1%
HAH19-10-2013.025-12-2017.90.00.237.3%
ACV10-12-2074.025-12-2076.00.00.02.7%
PNJ21-02-2080.025-12-2077.41.60.8-1.3%
BMP05-02-2041.025-12-2063.05.80.967.9%
PNJ02-05-1972.125-12-2077.42.41.610.7%
PTB22-04-1961.525-12-2058.23.01.7-0.5%
C3218-03-1928.325-12-2024.14.81.81.9%
HPG11-11-1919.110-12-2038.50.51.1104.2%
PGC31-12-1914.009-09-2016.82.00.734.3%
SVC29-01-1943.008-07-2071.02.51.470.9%
FPT31-07-1948.030-12-1958.30.00.421.5%
FPT26-10-1837.130-12-1958.32.01.262.6%
HAX26-02-1916.622-04-1914.11.50.2-6.0%
FPT26-10-1837.127-09-1958.32.00.962.6%
QNS25-10-1833.811-06-1930.91.00.6-5.5%
PPC15-08-1818.217-07-1928.52.70.971.4%
PPC15-08-1818.210-05-1926.82.70.762.1%
NT227-07-1826.610-05-1927.72.40.813.2%
PME25-05-1871.712-12-1866.90.00.6-6.7%
VTO09-10-177.228-09-188.00.91.024.1%
HVN04-10-1727.708-01-1850.90.00.383.8%
VJC04-10-17105.018-01-18163.90.00.356.1%
PVB08-09-1714.305-02-1818.20.00.427.3%
GAS01-09-1763.526-01-18116.42.00.486.5%
PNJ10-08-17104.106-03-18172.01.80.667.0%
NCT26-05-1779.014-11-17101.54.00.533.5%
VCB05-05-1736.125-01-1867.70.80.789.8%
TNG28-04-1710.824-01-1815.90.00.746.8%
HVN22-03-1730.720-06-1726.90.00.2-12.4%
MWG10-03-1782.317-10-18128.03.01.659.1%
PPC09-12-1616.417-08-1818.04.51.737.2%
MBB25-11-1612.612-01-1827.50.61.1123.0%
SSI09-09-1620.826-01-1835.32.01.479.5%
NT205-08-1634.507-04-1731.82.00.7-2.3%
REE24-06-1620.615-12-1741.01.61.5106.8%
BMI20-05-1622.524-11-1732.12.01.551.3%
PVT20-05-1610.815-03-1820.21.81.8102.9%
FCN08-04-1621.410-02-1719.81.00.8-3.1%
HPG18-03-1617.722-12-1744.41.51.8159.3%
BCC26-01-1611.928-07-1711.40.01.5-4.3%
MWG13-11-1536.617-10-18128.04.52.9261.8%
AAA23-10-1510.512-05-1730.92.71.6221.1%
PNJ25-09-1539.006-03-18172.05.12.4354.2%
LHG14-09-1514.305-05-1721.71.51.661.9%
PTB25-05-1533.804-11-16116.80.01.4245.9%
FPT17-04-1533.117-11-1756.76.02.689.1%
DHC27-03-1520.827-05-1634.32.01.274.5%
VNM10-10-1475.926-12-17202.916.03.2188.4%
BMP15-08-1468.505-08-16147.09.52.0128.5%
SSI23-05-1417.026-01-1835.33.03.7125.4%
HT110-01-145.616-09-1627.00.02.7382.1%
GAS01-11-1364.018-07-14110.02.20.775.3%
CMI07-06-135.424-01-1413.40.00.6148.1%
PVT12-04-134.614-02-1414.00.00.8204.3%
PPC11-01-1314.413-12-1324.61.00.977.8%
VSH14-09-1210.424-06-1614.84.03.880.8%
VNM08-06-1232.826-12-17202.926.65.5599.6%