kết quả khuyến nghị

Dưới đây là kết quả thực tế mà GoValue đã khuyến nghị đến Thành viên trong nhiều năm qua website và email.

Chú ý:

  • Kết quả KHÔNG hiển thị những cổ phiếu được khuyến nghị trong 6 tháng gần nhất (để đảm bảo quyền lợi cho thành viên)
  • Kết quả được tính bằng lợi nhuận từ chênh lệch giá và lợi nhuận từ cổ tức
  • Kết quả được cập nhật 1 tháng/lần

Bạn nên sử dụng máy tính để xem được đầy đủ bảng kết quả.

Cập nhật ngày: 31/08/2019

Code Buy Price Buy
(1.000 vnđ)
Sell Price Sell
(1.000 vnđ)
Dividends
(1.000 vnđ)
Years Held Return (%)
Mã CK Ngày khuyến nghị MUA Giá tại ngày khuyến nghị MUA Ngày khuyến nghị BÁN Giá tại ngày khuyến nghị BÁN (hoặc giá hiện tại nếu chưa có khuyến nghị BÁN) Cổ tức tiền mặt Thời gian nắm giữ (năm) Tổng lợi nhuận từ khuyến nghị
FPT 26-10-18 37.1 Holding 53.1 2.0 0.8 48.6%
NT2 27-07-18 26.6 Holding 25.5 2.4 1.1 4.9%
SVC 16-07-18 43.0 Holding 41.0 2.7 1.1 1.6%
HAX 26-02-19 16.6 22-04-19 14.1 1.5 0.5 -6.0%
DQC 18-01-19 27.5 16-04-19 21.8 1.5 0.6 -15.3%
QNS 25-10-18 33.8 11-06-19 30.9 1.0 0.8 -5.5%
PPC 15-08-18 18.2 17-07-19 28.5 2.7 1.0 71.4%
PPC 15-08-18 18.2 10-05-19 26.8 2.7 1.0 62.1%
NT2 27-07-18 26.6 10-05-19 27.7 2.4 1.1 13.2%
PME 25-05-18 71.7 12-12-18 66.9 –   0.6 -6.7%
VTO 09-10-17 7.2 28-09-18 8.0 0.9 1.0 24.1%
HVN 04-10-17 27.7 08-01-18 50.9 –   0.3 83.8%
VJC 04-10-17 105.0 18-01-18 163.9 –   0.3 56.1%
PVB 08-09-17 14.3 05-02-18 18.2 –   0.4 27.3%
GAS 01-09-17 63.5 26-01-18 116.4 2.0 0.4 86.5%
PNJ 10-08-17 104.1 06-03-18 172.0 1.8 0.6 67.0%
NCT 26-05-17 79.0 14-11-17 101.5 4.0 0.5 33.5%
VCB 05-05-17 36.1 25-01-18 67.7 0.8 0.7 89.8%
TNG 28-04-17 10.8 24-01-18 15.9 –   0.7 46.8%
HVN 22-03-17 30.7 20-06-17 26.9 –   0.2 -12.4%
MWG 10-03-17 82.3 17-10-18 128.0 3.0 1.6 59.1%
PPC 09-12-16 16.4 17-08-18 18.0 4.5 1.7 37.2%
MBB 25-11-16 12.6 12-01-18 27.5 0.6 1.1 123.0%
SSI 09-09-16 20.8 26-01-18 35.3 2.0 1.4 79.5%
NT2 05-08-16 34.5 07-04-17 31.8 2.0 0.7 -2.3%
REE 24-06-16 20.6 15-12-17 41.0 1.6 1.5 106.8%
BMI 20-05-16 22.5 24-11-17 32.1 2.0 1.5 51.3%
PVT 20-05-16 10.8 15-03-18 20.2 1.8 1.8 102.9%
FCN 08-04-16 21.4 10-02-17 19.8 1.0 0.8 -3.1%
HPG 18-03-16 17.7 22-12-17 44.4 1.5 1.8 159.3%
BCC 26-01-16 11.9 28-07-17 11.4 –   1.5 -4.3%
MWG 13-11-15 36.6 17-10-18 128.0 4.5 2.9 261.8%
AAA 23-10-15 10.5 12-05-17 30.9 2.7 1.6 221.1%
PNJ 25-09-15 39.0 06-03-18 172.0 5.1 2.4 354.2%
LHG 14-09-15 14.3 05-05-17 21.7 1.5 1.6 61.9%
PTB 25-05-15 33.8 04-11-16 116.8 –   1.4 245.9%
FPT 17-04-15 33.1 17-11-17 56.7 6.0 2.6 89.1%
DHC 27-03-15 20.8 27-05-16 34.3 2.0 1.2 74.5%
VNM 10-10-14 75.9 26-12-17 202.9 16.0 3.2 188.4%
BMP 15-08-14 68.5 05-08-16 147.0 9.5 2.0 128.5%
SSI 23-05-14 17.0 26-01-18 35.3 3.0 3.7 125.4%
HT1 10-01-14 5.6 16-09-16 27.0 –   2.7 382.1%
GAS 01-11-13 64.0 18-07-14 110.0 2.2 0.7 75.3%
CMI 07-06-13 5.4 24-01-14 13.4 –   0.6 148.1%
PVT 12-04-13 4.6 14-02-14 14.0 –   0.8 204.3%
PPC 11-01-13 14.4 13-12-13 24.6 1.0 0.9 77.8%
VSH 14-09-12 10.4 24-06-16 14.8 4.0 3.8 80.8%
VNM 08-06-12 32.8 26-12-17 202.9 26.6 5.5 599.6%