NT2: Điều gì giúp NT2 hấp dẫn ở hiện tại?

NT2-Dieu-gi-giup-NT2-hap-dan-o-thoi-diem-hien-tai

Ngành điện là ngành hoạt động ổn định theo chu kỳ kinh tế, sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng bình quân CAGR 10,8% trong giai đoạn 2013 – 2017. Với ba nhóm chính là: thủy điện, nhiệt điện than và nhiệt điện khí. Trong đó, ngành nhiệt điện trong năm 2019 được đánh giá […]

3 file excel phân tích & định giá

cổ phiếu (TEMPLATE)

FREE

1. Phân tích Dupont

2. Định giá cổ phiếu theo công thức Benjamin Graham

3. Định giá cổ phiếu theo phương pháp DCF

(Bỏ qua) Tôi không muốn nhận file!