NT2: Điều gì giúp NT2 hấp dẫn ở hiện tại?

NT2-Dieu-gi-giup-NT2-hap-dan-o-thoi-diem-hien-tai

Ngành điện là ngành hoạt động ổn định theo chu kỳ kinh tế, sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng bình quân CAGR 10,8% trong giai đoạn 2013 – 2017. Với ba nhóm chính là: thủy điện, nhiệt điện than và nhiệt điện khí. Trong đó, ngành nhiệt điện trong năm 2019 được đánh giá […]