SAB: Bia của người Việt hay bia của người Thái?

Nếu bạn đã từng đọc cuốn sách “Không có giấc mơ nào quá lớn”, chắc chắn bạn sẽ thích sở hữu 1 hãng bia. Đây là 1 trong những cuốn sách về đầu tư và kinh doanh mà tôi thích nhất (tôi thực sự khuyên bạn nên đọc). Cuốn sách này nói về bộ 3 […]

PNJ: Lỗi hệ thống ERP ảnh hưởng đến KQKD T4 T5

Hôm qua, mình nhận được rất nhiều câu hỏi của mọi người về vấn đề của PNJ. Cụ thể: Lợi nhuận của PNJ trong tháng 4 và tháng 5 giảm gần 28% yoy vì bị lỗi khi triển khai hệ thống ERP, dẫn đến việc phân phối hàng từ kho đến cửa hàng không hợp […]

3 file excel phân tích & định giá

cổ phiếu (TEMPLATE)

FREE

1. Phân tích Dupont

2. Định giá cổ phiếu theo công thức Benjamin Graham

3. Định giá cổ phiếu theo phương pháp DCF

(Bỏ qua) Tôi không muốn nhận file!