VRE: Cập nhật kết quả kinh doanh 1H2019 (Update)

Recommendation

Recommendation Guide

 • Buy
 • Hold
 • Sell

Kết quả kinh doanh Quý 2/2019 của VRE tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng như kỳ vọng.

Cụ thể, lũy kế 6T/2019:

Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn có đã tài khoản? Đăng nhập
 •  
  77
  Shares
 • 43
 • 34
 •