VRE: Cập nhật kết quả kinh doanh 1H2019 (Update)

Recommendation

Recommendation Guide

 • Buy
 • Hold
 • Sell

Kết quả kinh doanh Quý 2/2019 của VRE tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng như kỳ vọng.

Cụ thể, lũy kế 6T/2019:

Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn có đã tài khoản? Đăng nhập
5/5 (3 Reviews)
 •  
  77
  Shares
 • 43
 • 34
 •  

3 file excel phân tích & định giá

cổ phiếu (TEMPLATE)

FREE

1. Phân tích Dupont

2. Định giá cổ phiếu theo công thức Benjamin Graham

3. Định giá cổ phiếu theo phương pháp DCF

(Bỏ qua) Tôi không muốn nhận file!