QNS: Rủi ro tăng lên khi giá đường tiếp tục ở mức thấp (UPDATE)

Recommendation

Kết quả kinh doanh Q1/2019 của QNS mặc dù có sự tăng trưởng về doanh thu (+25% YoY, đạt 2.000 tỷ) nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 155 tỷ, giảm -18% YoY.

Kết quả này tương đương với kịch bản thận trọng #Conservative (thận trọng) của GoValue.

Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn có đã tài khoản? Đăng nhập
  •  
    36
    Shares
  • 35
  • 1
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *