QNS: Rủi ro tăng lên khi giá đường tiếp tục ở mức thấp (UPDATE)

Recommendation

Kết quả kinh doanh Q1/2019 của QNS mặc dù có sự tăng trưởng về doanh thu (+25% YoY, đạt 2.000 tỷ) nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 155 tỷ, giảm -18% YoY.

Kết quả này tương đương với kịch bản thận trọng #Conservative (thận trọng) của GoValue.

Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn có đã tài khoản? Đăng nhập
  •  
    36
    Shares
  • 35
  • 1
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 file excel phân tích & định giá

cổ phiếu (TEMPLATE)

FREE

1. Phân tích Dupont

2. Định giá cổ phiếu theo công thức Benjamin Graham

3. Định giá cổ phiếu theo phương pháp DCF

(Bỏ qua) Tôi không muốn nhận file!