PTB: Ngừng vị thế mua khi biên an toàn không còn đủ lớn

Recommendation

Recommendation Guide

 • Buy
 • Hold
 • Sell

Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn có đã tài khoản? Đăng nhập
 •  
  70
  Shares
 • 56
 • 14
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 file excel phân tích & định giá

cổ phiếu (TEMPLATE)

FREE

1. Phân tích Dupont

2. Định giá cổ phiếu theo công thức Benjamin Graham

3. Định giá cổ phiếu theo phương pháp DCF

(Bỏ qua) Tôi không muốn nhận file!