PTB: Ngừng vị thế mua khi biên an toàn không còn đủ lớn

Recommendation

Recommendation Guide

 • Buy
 • Hold
 • Sell

Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn có đã tài khoản? Đăng nhập
 •  
  70
  Shares
 • 56
 • 14
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *