PGC: Kết quả kinh doanh tăng trưởng qua từng năm cùng chính sách cổ tức ổn định trong dài hạn

PGC_Chinh_sach_co_tuc_on_dinh

Recommendation

CTCP Gas Petrolimex (Mã: PGC) là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khí hóa lỏng (LPG) với thương hiệu Gas Petrolimex, nằm trong Top 3 thương hiệu dẫn đầu về sản lượng và thị phần trên toàn quốc.

Hoạt động kinh doanh của PGC liên tục được cải thiện với lợi nhuận sau thuế tăng trưởng kép 11.8%/năm trong giai đoạn 2012 – 2018. Cùng với đó là các chỉ số về khả năng sinh lời, cũng như hiệu quả hoạt động được duy trì ở mức tích cực.

Keypoints:

  • Hiệu quả kinh doanh liên tục được cải thiện qua từng năm
  • Tỷ suất cổ tức cao, chính sách cổ tức ổn định

Kể từ năm 2012 đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của PGC ghi nhận mức tăng trưởng đều đặn hàng năm.

Cụ thể:

PGC_San_luong_khi
Sản lượng khí tăng trưởng kép 7.7%/năm trong GĐ 2014 – 2018
PGC_Doanh_thu_Loi_nhuan_gop_2016_2019
Doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng kép lần lượt 11.1% và 7.1%/năm

Biên lợi nhuận gộp duy trì trên 19% (cao nhất so với các doanh nghiệp kinh doanh gas trong ngành)

PGC_EBIT_LNST

Lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức tăng trưởng 11.8%/năm trong giai đoạn 2012 – nay…

Có được kết quả này là do:

Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn có đã tài khoản? Đăng nhập

Lưu ý: Tác giả có thể đang sở hữu cổ phiếu được nêu trong bài viết này.

Thảo luận về cổ phiếu PGC tại đây.

 

  •  
    389
    Shares
  • 235
  • 154
  •