MWG: Cạnh tranh và sự “quan tâm” quá nhiều của Ban lãnh đạo đến giá cổ phiếu

Recommendation

Mặc dù kết thúc Q1/2019, doanh thu và lợi nhuận của MWG tiếp tục tăng trưởng, tương ứng 10% và 29% so với cùng kỳ.

Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn có đã tài khoản? Đăng nhập

Thảo luận về bài viết này ở đây: https://govalue.vn/community/be-intelligent-investors/mwg-canh-tranh-va-su-quan-tam-qua-nhieu-cua-ban-lanh-dao-den-gia-co-phieu/

  •  
    84
    Shares
  • 78
  • 6
  •