MWG: Cạnh tranh và sự “quan tâm” quá nhiều của Ban lãnh đạo đến giá cổ phiếu

Recommendation

Mặc dù kết thúc Q1/2019, doanh thu và lợi nhuận của MWG tiếp tục tăng trưởng, tương ứng 10% và 29% so với cùng kỳ.

Nhưng…

Kết quả kinh doanh Quý 1 thể hiện rõ nét sự suy giảm từ chuỗi cửa hàng Thế giới di động khi chuỗi cửa hàng này có mức tăng trưởng âm -8.4% so với cùng kỳ:

Tỷ vnđ 2019Q1 2018Q1 Tăng/giảm (%)
Doanh thu 25,017 22,764 9.9%
– Thế giới di động (TGDĐ) 8,756 9,554 -8.4%
– Điện máy xanh (ĐMX) 14,510 12,591 15.2%
– Bách hóa xanh (BHX) 1,751 606 189.0%
Lợi nhuận sau thuế 1,041 808 28.8%

Sự tăng trưởng của Điện máy xanh (ĐMX) cũng chậm lại sớm hơn mọi dự báo khi chỉ đạt +15.2% q-o-q (mặc dù đã có sự chuyển dịch từ cửa hàng TGDĐ thành ĐMX mini).

Nếu tính chung cả ĐMX và TGDĐ thì mức tăng trưởng doanh thu chỉ đạt +5.1%…

Mặc dù MWG đang có những chuyển biến tích cực ở chuỗi Bách hóa xanh (vượt kỳ vọng của GoValue), tuy nhiên, tôi thực sự lo ngại và chưa có câu trả lời chính xác về sự suy giảm ở TGDĐ…

…đặc biệt là về lợi thế cạnh tranh.

Trên cơ sở đó, GoValue giảm định giá đối với MWG so với bài viết trước và giữ nguyên khuyến nghị QUAN SÁT (OBSERVE):

Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn có đã tài khoản? Đăng nhập

Thảo luận về bài viết này ở đây: https://govalue.vn/community/be-intelligent-investors/mwg-canh-tranh-va-su-quan-tam-qua-nhieu-cua-ban-lanh-dao-den-gia-co-phieu/

5/5 (3 Reviews)
  •  
    84
    Shares
  • 78
  • 6
  •