MBB: Tăng trưởng ổn định trên nền tảng cân bằng kinh doanh và quản trị rủi ro

Recommendation

Khi Ban lãnh đạo 1 doanh nghiệp để ý nhiều hơn đến quan điểm của giới phân tích (sell-side), sẽ có 2 mặt:

  • Mặt tích cực: BLĐ sẽ cố gắng gia tăng giá trị cho cổ đông nhiều hơn
  • Mặt tiêu cực: BLĐ sẽ làm nhiều cách (có thể là gian lận) để làm hài lòng giới phân tích

Trong trường hợp của MBB gần đây, với những quan sát của mình, tôi nghĩ rằng BLĐ đang cố gắng làm mới theo hướng tích cực.

Sự cởi mở của BLĐ mới đối với giới phân tích đang giúp MBB trở thành tâm điểm và là một cổ phiếu ngân hàng nhận được khuyến nghị Strong BUY từ hầu hết các sell-side.

Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn có đã tài khoản? Đăng nhập

Thảo luận về bài viết này ở đây.

  •  
    171
    Shares
  • 118
  • 53
  •  

One thought on “MBB: Tăng trưởng ổn định trên nền tảng cân bằng kinh doanh và quản trị rủi ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *