HPG: Kết quả hoạt động tốt hơn kỳ vọng (Update)

Recommendation

HPG đã ra báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 – 2020 tốt nhất trong lịch sử công ty với doanh đạt 24,685 tỷ (vượt 1 tỷ $, tăng 63.6% YoY), lợi nhuận đạt 3,700 tỷ (tăng 57.6% YoY).

Theo đó, tổng kết 9T tháng đầu năm 2020, HPG đã đạt 64,340 tỷ đồng doanh thu (tăng 42.5% YoY) và đạt 8,845 tỷ đồng lợi nhuận (tăng 56.4% YoY).

Đáng chú ý là trái với quan điểm thận trọng của GoValue rằng HPG sẽ phải tương đối vất vả trong việc đánh chiếm thị trường miền Nam (giảm giá bán, tăng chi phí bán hàng)…

Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn có đã tài khoản? Đăng nhập

Lưu ý: Tác giả có thể đang sở hữu cổ phiếu được nêu trong bài viết này

 •  
  96
  Shares
 • 75
 • 21
 •  

6 thoughts on “HPG: Kết quả hoạt động tốt hơn kỳ vọng (Update)

  • Minh Dũng says:

   Quan trọng là quan điểm đầu tư của bạn nào. Ưa rủi ro? Thời gian nắm giữ?
   Mình nghĩ bây giờ mua HPG dựa vào kĩ thuật thì còn hợp lý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *