Danh mục Growth: Review danh mục Quý 4.2019

Recommendation

Recommendation Guide

 • Buy
 • Hold
 • Sell

Danh mục Growth đã tăng trưởng 13% trong 10 tháng qua và cao hơn mức tăng 11% của VN-Index.

Tuy nhiên, để tối ưu hiệu quả GoValue sẽ thực hiện cơ cấu lại danh mục GV-Growth trong Quý 4.

Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn có đã tài khoản? Đăng nhập

Chi tiết danh mục GV-Growth: Xem tại đây.

Thân,

 •  
  81
  Shares
 • 60
 • 21
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *