Danh mục Growth: Review danh mục Quý 4.2019

Recommendation

Recommendation Guide

 • Buy
 • Hold
 • Sell

Danh mục Growth đã tăng trưởng 13% trong 10 tháng qua và cao hơn mức tăng 11% của VN-Index.

Tuy nhiên, để tối ưu hiệu quả GoValue sẽ thực hiện cơ cấu lại danh mục GV-Growth trong Quý 4.

Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn có đã tài khoản? Đăng nhập

Chi tiết danh mục GV-Growth: Xem tại đây.

Thân,

 •  
  81
  Shares
 • 60
 • 21
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 file excel phân tích & định giá

cổ phiếu (TEMPLATE)

FREE

1. Phân tích Dupont

2. Định giá cổ phiếu theo công thức Benjamin Graham

3. Định giá cổ phiếu theo phương pháp DCF

(Bỏ qua) Tôi không muốn nhận file!