Danh mục Growth: Bổ sung cổ phiếu HPG vào danh mục

Recommendation

Giá quặng tiếp tục giảm sâu dưới ngưỡng 80 USD là mức kịch bản cơ sở GoValue ước tính đến 2021 mới đạt được, sớm hơn 2 năm so với dự kiến.

Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn có đã tài khoản? Đăng nhập
  •  
    64
    Shares
  • 43
  • 21
  •  

2 thoughts on “Danh mục Growth: Bổ sung cổ phiếu HPG vào danh mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *