FPT: Giá giảm sẽ là cơ hội tốt để tích lũy trong dài hạn

Recommendation

Recommendation Guide

 • Buy
 • Hold
 • Sell

CẬP NHẬT:

Truyền hình FPT đang bị POPS (một đơn vị kinh doanh giải trí nội dung số) kiện với mức bồi thường 15 triệu USD.

Chưa rõ đúng sai như thế nào, nhưng nếu FOX thua kiện thì mức ảnh hưởng là không nhỏ.

Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn có đã tài khoản? Đăng nhập
5/5 (6 Reviews)
 •  
  40
  Shares
 • 36
 • 4
 •  

3 file excel phân tích & định giá

cổ phiếu (TEMPLATE)

FREE

1. Phân tích Dupont

2. Định giá cổ phiếu theo công thức Benjamin Graham

3. Định giá cổ phiếu theo phương pháp DCF

(Bỏ qua) Tôi không muốn nhận file!