DQC: Giảm tỷ trọng do Rủi ro biến động giá trong ngắn hạn

Recommendation

Trong hôm nay, DQC vừa tiếp tục có thêm 1 tin xấu khi bị xử phạt vi phạm thuế và các khoản khác gần 38 tỷ đồng.

Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn có đã tài khoản? Đăng nhập

 

5/5 (3 Reviews)
  •  
    61
    Shares
  • 58
  • 3
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 file excel phân tích & định giá

cổ phiếu (TEMPLATE)

FREE

1. Phân tích Dupont

2. Định giá cổ phiếu theo công thức Benjamin Graham

3. Định giá cổ phiếu theo phương pháp DCF

(Bỏ qua) Tôi không muốn nhận file!