Danh mục GoValue: Bán 30% số cổ phiếu FPT vì gần đạt mức định giá kỳ vọng của GoValue

Danh-muc-GV

Recommendation

Recommendation Guide

 • Buy
 • Hold
 • Sell

Thời gian vừa qua, cổ phiếu FPT đã có mức tăng giá khá ấn tượng. Hiện tại thị giá FPT đã gần đạt đến mức giá mục tiêu của GoValue. (Đọc nghiên cứu về FPT)

Do đó, GoValue quyết định BÁN 30% số cổ phiếu FPT ở cả 2 danh mục GV-Income và GV-Growth.

Cụ thể:

Danh mục Income

Lợi nhuận từ:

Khối lượng bánGiá vốn*Giá bánThành tiền

Tỷ suất lợi nhuận

– Chênh lệch giá

2,020

37,091

58,300

117,766,000

+57.2%

– Cổ tức tiền

2,000

4,040,000

+5.4%

Cộng

121,806,000

62.2%

*Giá vốn là giá mua bình quân chưa điều chỉnh cổ tức

Chi tiết danh mục GoValue-Income (Xem tại đây)

Danh mục Growth

Lợi nhuận từ:

Khối lượngGiá vốn*Giá bánThành tiền

Tỷ suất lợi nhuận

– Chênh lệch giá1,21237,09158,30070,659,600+57.2%
– Cổ tức2,0002,424,000+5.4%

Cộng

73,083,60062.2%

*Giá vốn là giá mua bình quân chưa điều chỉnh cổ tức

Chi tiết danh mục GoValue-Growth (Xem tại đây)

* Note: GoValue sẽ BÁN TOÀN BỘ cổ phiếu FPT khi mức giá chạm 60k/cp.

Thảo luận về bài viết (tại đây)

Thân,

 •  
  113
  Shares
 • 78
 • 35
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 file excel phân tích & định giá

cổ phiếu (TEMPLATE)

FREE

1. Phân tích Dupont

2. Định giá cổ phiếu theo công thức Benjamin Graham

3. Định giá cổ phiếu theo phương pháp DCF

(Bỏ qua) Tôi không muốn nhận file!