Danh mục Growth: Gia tăng tỷ trọng cổ phiếu ACV

Recommendation

Hi bro,

Hiện tại, cổ phiếu ACV đang giao dịch ở vùng giá 81.x, GoValue cho rằng đây là mức giá hấp dẫn đối với ACV trong dài hạn.

Do đó, chúng tôi quyết định tiếp tục MUA (BUY) cổ phiếu ACV với tỷ trọng tăng thêm là (+1.5%) cho danh mục Growth.

Cụ thể:

Khối lượng Giá mua bình quân Giá trị thị trường Tỷ trọng
ACV 200 81,500 16,300,000 1,5%

Xem chi tiết khuyến nghị lần đầu tại đây.

Thân,

5/5 (7 Reviews)

2 thoughts on “Danh mục Growth: Gia tăng tỷ trọng cổ phiếu ACV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 file excel phân tích & định giá

cổ phiếu (TEMPLATE)

FREE

1. Phân tích Dupont

2. Định giá cổ phiếu theo công thức Benjamin Graham

3. Định giá cổ phiếu theo phương pháp DCF

(Bỏ qua) Tôi không muốn nhận file!