Danh mục Growth: Gia tăng tỷ trọng cổ phiếu ACV

Recommendation

Hi bro,

Hiện tại, cổ phiếu ACV đang giao dịch ở vùng giá 81.x, GoValue cho rằng đây là mức giá hấp dẫn đối với ACV trong dài hạn.

Do đó, chúng tôi quyết định tiếp tục MUA (BUY) cổ phiếu ACV với tỷ trọng tăng thêm là (+1.5%) cho danh mục Growth.

Cụ thể:

Khối lượngGiá mua bình quânGiá trị thị trườngTỷ trọng
ACV20081,50016,300,0001,5%

Xem chi tiết khuyến nghị lần đầu tại đây.

Thân,

2 thoughts on “Danh mục Growth: Gia tăng tỷ trọng cổ phiếu ACV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *