CNG: (Ước tính) LNTT 6T.2020 giảm 67.3% so với cùng kỳ

Recommendation

Recommendation Guide

 • Buy
 • Hold
 • Sell

Những nghiên cứu về CNG mà bạn cần đọc:

————

Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn có đã tài khoản? Đăng nhập

Lưu ý: Tác giả có thể đang sở hữu cổ phiếu được nêu trong bài viết này.

 •  
  211
  Shares
 • 146
 • 65
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *