7 công cụ hỗ trợ định giá & phân tích cổ phiếu (Excel)

GoValue sẽ giúp bạn tìm kiếm những cổ phiếu tốt nhất và lựa chọn thời điểm mua/bán tốt nhất.

Chúc bạn luôn thành công trong đầu tư.

Khánh Phan, FRM – Founder của GoValue

7 công cụ hỗ trợ định giá & phân tích cổ phiếu (Excel)

GoValue sẽ giúp bạn tìm kiếm những cổ phiếu tốt nhất và lựa chọn thời điểm mua/bán tốt nhất.

Chúc bạn luôn thành công trong đầu tư.

Khánh Phan, FRM – Founder của GoValue

3 file excel phân tích & định giá

cổ phiếu (TEMPLATE)

FREE

1. Phân tích Dupont

2. Định giá cổ phiếu theo công thức Benjamin Graham

3. Định giá cổ phiếu theo phương pháp DCF

(Bỏ qua) Tôi không muốn nhận file!