Bộ lọc cổ phiếu của warren buffett

Công thức

Dưới đây là công thức áp dụng cho bộ lọc của Warren Buffett.

Công thức áp dụng từ cuốn sách: “The Warren Buffett Way” của Robert G. Hagstrom

GoValue đã thực hiện 1 số điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam.

 • Market Cap > $50m
 • Op Profit > 0
 • Op Profit 1y ago > 0
 • Op Profit 2y ago > 0
 • Op Profit 3y ago > 0
 • Op Profit 4y ago > 0
 • Op Profit 5y ago > 0
 • ROE % > 15
 • ROE % PTTM > 15
 • ROE % 2y Ago > 15
 • Rank (P/FCF) > 70%
 • Op Margin % > Median Op Margin %
 • Net Margin % > Median Net Margin %

Giải thích chi tiết xem tại đây.

Kết quả bộ lọc

Kết quả bộ lọc cổ phiếu được GoValue cập nhật vào thứ 2 hàng tuần.

Khuyến cáo: Kết quả bộ lọc được sử dụng như những ý tưởng cổ phiếu tốt và KHÔNG phải là khuyến nghị mua/bán.

Dưới đây là kết quả chi tiết của bộ lọc:

Bạn nên sử dụng desktop để xem được đầy đủ nhất.

Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn có đã tài khoản? Đăng nhập

Bộ lọc cổ phiếu của govalue

Công thức

Dưới đây là công thức áp dụng cho bộ lọc của riêng GoValue.

GoValue xếp hạng tất cả các cổ phiếu dựa trên các chỉ tiêu tài chính & định giá.

Tất cả cổ phiếu được so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành tại Việt Nam và các thị trường mới nổi/cận biên trong khu vực Châu Á.

Giải thích chi tiết xem tại đây.

NO. CHỈ SỐ XẾP HẠNG GHI CHÚ
  #QUALITY – CHẤT LƯỢNG
#1 Long-term Average Return on Capital Employed Tỷ lệ thu nhập trên tổng vốn huy động
#2 Long-term Gross Profits to Assets Tỷ lệ lợi nhuận gộp trên tài sản
#3 Long-term Average Free Cash Flow to Assets Tỷ lệ dòng tiền trên tổng tài sản
#4 Long-term Operating Margin Biên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
#5 Long Term Sales Growth Tăng trưởng doanh thu
#6 Altman Z-Score Xác định khả năng phá sản
#7 Beneish M-Score Xác định khả năng gian lận báo cáo
#8 Net Debt to Assets Xác định tỷ lệ đòn bẩy
  #VALUE – GIÁ TRỊ
#9 Price to Earnings (P/E)
#10 Price to Book Value (P/B)
#11 Price to Free Cash Flow (P/FCF)
#12 Price to Sales (P/S)
#13 Earnings Yield (EV/EBITDA)
#14 Dividend Yield
Riêng các tỷ lệ P/FCF, P/S và EV/EBITDA không áp dụng cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính như ngân hàng, bảo hiểm, công ty chứng khoán…
  #MOMENTUM – XU HƯỚNG/ĐỘNG LỰC
  (i) Fundamental Momentum (Động lực từ yếu tố tài chính)
#15 Piotroski F-Score Việc kinh doanh có đang tốt lên hay không?
  (ii) Earnings Prediction Momentum Các công ty chứng khoán (CTCK) đang đánh giá như thế nào?
#16 EPS estimate upgrades CTCK nâng dự báo về lợi nhuận & EPS
#17 EPS surprise percentage Mức chênh lệch giữa số liệu công ty công bố so với ước lượng bình quân từ các CTCK
#18 Consensus broker recommendation upgrade CTCK nâng khuyến nghị tích cực hơn
  (iii) Price Momentum (Động lực từ xu hướng giá thị trường)
#19 Proximity of Current share price to the 52 week high Tỷ lệ chênh lệch giữa mức giá hiện tại với mức giá cao nhất trong 52 tuần
#20 50 day vs 200 day moving averages Chênh lệch giữa mức 50-day Moving average và 200-day Moving average
#21 6-month Relative Strength Index Mức chênh lệch tương quan giữa biến động giá với biến động của chỉ số trong 6 tháng gần nhất
#22 1-year Relative Strength Index Mức chênh lệch tương quan giữa biến động giá với biến động của chỉ số trong 1 năm gần nhất

Kết quả bộ lọc

Kết quả bộ lọc cổ phiếu được GoValue cập nhật vào thứ 2 hàng tuần.

Khuyến cáo: Kết quả bộ lọc được sử dụng như những ý tưởng cổ phiếu tốt và KHÔNG phải là khuyến nghị mua/bán.

Dưới đây là kết quả chi tiết của bộ lọc:

Bạn nên sử dụng desktop để xem được đầy đủ nhất.

Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn có đã tài khoản? Đăng nhập

Bộ lọc cổ phiếu của WILLIAM O'NEIL (canslim)

Công thức

Dưới đây là công thức áp dụng cho bộ lọc CANSLIM nổi tiếng.

Công thức áp dụng từ cuốn sách: “The How to Make Money in Stocks Complete Investing System: Your Ultimate Guide to Winning in Good Times and Bad” của William O’ Neil

GoValue đã thực hiện 1 số điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam.

 • EPS Gwth % Q on Q > 15
 • EPS Gwth % Q on PYQ > 15
 • EPS Gwth % > 10
 • EPS Gwth % 1y Ago > 10
 • EPS Gwth % Forecast 1y > 0
 • ROE % > 15
 • % vs. 52w High > -15
 • Rank (RS 1y) > 75%
 • % 50d MA > 0

Công thức trên chưa bao gồm 1 số chỉ tiêu định tính.

Giải thích chi tiết xem tại đây.

Kết quả bộ lọc

Kết quả bộ lọc cổ phiếu được GoValue cập nhật vào thứ 2 hàng tuần.

Khuyến cáo: Kết quả bộ lọc được sử dụng như những ý tưởng cổ phiếu tốt và KHÔNG phải là khuyến nghị mua/bán.

Dưới đây là kết quả chi tiết của bộ lọc:

Bạn nên sử dụng desktop để xem được đầy đủ nhất.

Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn có đã tài khoản? Đăng nhập

Bộ lọc cổ phiếu của benjamin graham

Công thức

Dưới đây là công thức áp dụng cho bộ lọc của Benjamin Graham.

Công thức áp dụng từ cuốn sách: The Intelligent Investor: The Definitive Book on Value Investing

GoValue đã thực hiện 1 số điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam.

Bộ lọc NNWC

 • P/NNWC < 1
 • 1m Avg Vol > 500m VND
 • Economic Sector not in (Financials)

Giải thích chi tiết xem tại đây.

Kết quả bộ lọc

Kết quả bộ lọc cổ phiếu được GoValue cập nhật vào thứ 2 hàng tuần.

Khuyến cáo: Kết quả bộ lọc được sử dụng như những ý tưởng cổ phiếu tốt và KHÔNG phải là khuyến nghị mua/bán.

Dưới đây là kết quả chi tiết của bộ lọc:

Bạn nên sử dụng desktop để xem được đầy đủ nhất.

Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn có đã tài khoản? Đăng nhập

Bộ lọc cổ phiếu của philip fisher

Công thức

Dưới đây là công thức áp dụng cho bộ lọc của Philip Fisher.

Công thức áp dụng từ cuốn sách: Common Stocks and Uncommon Profits

GoValue đã thực hiện 1 số điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam.

 • Sales 5y CAGR % > Median Sales 5y CAGR %
 • Sales Gwth Streak > 2
 • Net Mgn % > Median Net Mgn %
 • PEG (5y Gwth) < 0.5

Công thức trên chưa bao gồm các chỉ tiêu định tính của Phil Fisher

Giải thích chi tiết xem tại đây.

Kết quả bộ lọc

Kết quả bộ lọc cổ phiếu được GoValue cập nhật vào thứ 2 hàng tuần.

Khuyến cáo: Kết quả bộ lọc được sử dụng như những ý tưởng cổ phiếu tốt và KHÔNG phải là khuyến nghị mua/bán.

Dưới đây là kết quả chi tiết của bộ lọc:

Bạn nên sử dụng desktop để xem được đầy đủ nhất.

Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn có đã tài khoản? Đăng nhập

Bộ lọc cổ phiếu của peter lynch

Công thức

Dưới đây là công thức áp dụng cho bộ lọc của Peter Lynch.

Công thức áp dụng từ cuốn sách: One Up On Wall Street: How To Use What You Already Know To Make Money In The Market

GoValue đã thực hiện 1 số điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam.

 • Market Cap < $1.5B
 • P/E < Median P/E
 • EPS Gwth % > 15
 • EPS Gwth % < 30
 • PEG < 1
 • Debt To Equity % < Median Debt To Equity %

Giải thích chi tiết xem tại đây.

Kết quả bộ lọc

Kết quả bộ lọc cổ phiếu được GoValue cập nhật vào thứ 2 hàng tuần.

Khuyến cáo: Kết quả bộ lọc được sử dụng như những ý tưởng cổ phiếu tốt và KHÔNG phải là khuyến nghị mua/bán.

Dưới đây là kết quả chi tiết của bộ lọc:

Bạn nên sử dụng desktop để xem được đầy đủ nhất.

Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn có đã tài khoản? Đăng nhập

Bộ lọc cổ phiếu theo f-score của Piotroski

Công thức

Dưới đây là công thức áp dụng cho bộ lọc theo F-Score của Piotroski.

Công thức áp dụng từ nghiên cứu của Joseph Piotroski: Value Investing: The use of historical financial statement information to separate winners from losers

Công thức:

 • Piotroski F-Score ≥ 7
 • Rank (P/E) > 80%

Giải thích chi tiết xem tại đây.

Kết quả bộ lọc

Kết quả bộ lọc cổ phiếu được GoValue cập nhật vào thứ 2 hàng tuần.

Khuyến cáo: Kết quả bộ lọc được sử dụng như những ý tưởng cổ phiếu tốt và KHÔNG phải là khuyến nghị mua/bán.

Dưới đây là kết quả chi tiết của bộ lọc:

Bạn nên sử dụng desktop để xem được đầy đủ nhất.

Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn có đã tài khoản? Đăng nhập