Cảm ơn bạn đã gửi đánh giá

Hãy giúp tôi trả lời 1 câu hỏi cuối cùng:

Những lý do chính quyết định đến số điểm mà bạn chấm cho GoValue?

(Gợi ý: Những điểm bạn hài lòng, những điểm bạn chưa hài lòng và những khuyến nghị mà bạn muốn GoValue cải thiện hơn)

GoValue vô cùng cảm ơn những chia sẻ chân thành của bạn và chúng tôi sẽ có những phần quà giá trị trong tương lai thay cho lời cảm ơn.

Trân trọng,

Khánh Phan, FRM

Founder of GoValue