danh mục income

Những vấn đề cần chú ý:

Cập nhật ngày 11/06/2021

Chỉ tiêu danh mục:

Tỷ trọng tiền mặt34.9%
Tỷ trọng cổ phiếu65.1%

Tỷ trọng theo ngành nghề:

Cơ cấu danh mục:

Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn có đã tài khoản? Đăng nhập

Danh mục chi tiết

Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn có đã tài khoản? Đăng nhập

Hiệu quả đầu tư

Tổng hợp hiệu quả đầu tư

 

Giá trị danh mục

Tại ngày 11/06/2021

1,595,942,667
Lợi nhuận từ 01/01/2018

Tại ngày 11/06/2021

59.6%
Lợi nhuận bình quân từ 01/01/2018

Tại ngày 11/06/2021

14.3%/năm

Note: Danh mục được thiết lập lại từ ngày 01/01/2018 với vốn đầu tư giả định 1 tỷ VNĐ.

Danh mục growth

Những vấn đề cần chú ý:

CẬP NHẬT NGÀY 11/06/2021

Chỉ tiêu danh mục:

Tỷ trọng tiền mặt48.6%
Tỷ trọng cổ phiếu51.4%

Tỷ trọng theo ngành nghề:

Cơ cấu danh mục:

Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn có đã tài khoản? Đăng nhập

Danh mục chi tiết

Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn có đã tài khoản? Đăng nhập

Hiệu quả đầu tư

Tổng hợp hiệu quả đầu tư

 

Giá trị danh mục

Tại ngày 11/06/2021

1,595,074,274
Lợi nhuận từ 01/01/2018

Tại ngày 11/06/2021

59.5%
Lợi nhuận bình quân                  từ 01/01/2018

Tại ngày 11/06/2021

14.3%/năm

Note: Danh mục được thiết lập lại từ ngày 01/1/2018 với vốn đầu tư giả định 1 tỷ VNĐ.

Nếu bạn mới bắt đầu xây dựng danh mục từ đầu thì hãy chú ý 1 số vấn đề sau khi sử dụng danh mục Growth và Income của GoValue:

  1. Nếu 1 cổ phiếu trong danh mục có mức giá hiện tại đã tăng quá nhiều so với mức giá mà GoValue đưa vào danh mục, thì bạn nên bỏ qua và chờ đợi những khuyến nghị mới.
  2. Xây dựng danh mục là 1 công việc dài hạn vì thế bạn sẽ không thể ngay lập tức xây dựng được ngay 1 danh mục tối ưu. Hãy kiên nhẫn và kỷ luật!
  3. Bạn có thể xây dựng 1 danh mục “balanced” theo kiểu 50% Growth và 50% Income, nhưng GoValue không khuyến khích việc này. Bạn nên thực sự hiểu rõ khẩu vị và mục tiêu đầu tư của chính mình.
  4. Thực tế là trong cả 2 danh mục thì bản thân mỗi cổ phiếu đều đã có cả 2 yếu tố kỳ vọng lợi nhuận: (i) Chênh lệch giá; và (ii) Cổ tức. Bạn nên xác định 1 mục tiêu cụ thể từ khi bắt đầu.
  5. Theo kinh nghiệm thực tế của GoValue thì không có 1 bằng chứng cụ thể nào cho thấy danh mục Income có lợi nhuận kém hơn danh mục Growth. Mà ngược lại, ở các thị trường phát triển, danh mục Income của các quỹ thường đem đến lợi nhuận kép trong dài hạn cao hơn. Điều này chỉ mang tính chất tham khảo. Việc lựa chọn danh mục nên dựa trên khẩu vị và mục tiêu của bản thân bạn.
  6. Vì để đảm bảo tính cập nhật, GoValue sẽ re-balance (tái cơ cấu tỷ trọng) danh mục 1 – 3 tháng/lần. Tuy nhiên, GoValue tin rằng việc re-balance 3 – 6 tháng/lần sẽ đem đến hiệu quả đầu tư cao hơn cho bạn (đồng thời giảm được chi phí giao dịch). Lựa chọn này là quyết định của bạn.
  7. Việc GoValue giảm tỷ trọng 1 cổ phiếu trong danh mục khi re-balance không đồng nghĩa với việc GoValue giảm khuyến nghị (về giá trị) đối với cổ phiếu đó.
  8. Nếu cổ phiếu có sự thay đổi về giá trị (định giá), GoValue sẽ có khuyến nghị chi tiết riêng.