Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Mã: HVN)

28.8
Price as at 12/01/2020
  • Buy
  • Hold
  • Sell

Overview

6 thoughts on “Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Mã: HVN)

  1. duonglethienan92 says:

    Mã HVN trên trang s.cafef.vn có thông tin thế này “Vào diện cảnh báo từ 15.4.2021 do LNST TNDN năm 2020 và LNST chưa phân phối tại ngày 31.12.2020 âm”. Cộng thêm là dịch Covid vẫn đang phức tạp và ngành hàng không chưa biết đến khi nào mới có thể phục hồi. Govalue có thể đưa ra ý kiến về điều này không ạ? Em xin cảm ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *