CTCP Vận tải dầu khí (Mã: PVT)

17.0
Price as at 19/07/2018
 • Buy
 • Hold
 • Sell

Overview

5/5 (1 Review)
 •  
  48
  Shares
 • 35
 • 13
 •  

3 file excel phân tích & định giá

cổ phiếu (TEMPLATE)

FREE

1. Phân tích Dupont

2. Định giá cổ phiếu theo công thức Benjamin Graham

3. Định giá cổ phiếu theo phương pháp DCF

(Bỏ qua) Tôi không muốn nhận file!