CTCP Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG)

22.0
Price as at 12/12/2018
  • Buy
  • Hold
  • Sell

Overview

2 thoughts on “CTCP Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG)

  1. Hoàng Gia Chiểu says:

    Comment về HPG tôi thấy rủi ro lớn nhất của HPG là ở vấn đề có kiểm soát được về môi trường không, khi những âu lo đó ok thì vấn đề quan tâm tiếp là thị phần, khi thị phần đã có thì lợi nhuận sẽ có. Giá HPG sẽ phản ánh đúng theo trình tự đó, theo tôi giá sẽ không có đột biến ít nhất hết năm 2020. Trân trọng !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 file excel phân tích & định giá

cổ phiếu (TEMPLATE)

FREE

1. Phân tích Dupont

2. Định giá cổ phiếu theo công thức Benjamin Graham

3. Định giá cổ phiếu theo phương pháp DCF

(Bỏ qua) Tôi không muốn nhận file!