Go Value Advisor

+371%

VN-Index

+85%

Được tính dựa trên bình quân lợi nhuận của tất cả các khuyến nghị kể từ khi bắt đầu Go Value Advisor

Bạn sẽ nhận được gì?

Tăng trưởng lũy kế với số vốn ban đầu 1 tỷ VNĐ

Tính giả định dựa trên tỷ suất lợi nhuận bình quân

cổ phiếu tốt govalue

Chú ý: Lợi nhuận trong quá khứ mang tính chất tham khảo và không phản ánh lợi nhuận kỳ vọng trong tương lai

TÌM HIỂU THÊM